2231

تهدیدات امنیتی قطعنامه 2231

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 2231 را به تصویب رسانید این قطعنامه که پیش تر پیش نویسی از آن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده، برنامه جامع اقدام مشترک و جدول زمانی اجرای آن را تایید کرده و آن را الزامی نموده است

این قطعنامه ظاهرا ذیل ماده 25 از منشور ملل متحد صادر شده است  ولی در بیش از 10 مورد به ماده 41 ارجاع داده و تحریم های آن را تمدید کرده است.قطعنامه 2231 متنی است که میان تیم ایرانی و 1+5 مذاکره شده و مورد توافق قرار گرفته است، اگرچه هیچ یک از اعضای تیم ایرانی حاضر به موضعگیری درباره آن نیست.غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل البته به صراحت از این قطعنامه دفاع کرده است.این قطعنامه برنامه موشکی ایران را به مدت 8 سال و برنامه تسلیحات متعارف نظامی ایران را به مدت 5 سال تحریم می کند.

طبق این قطعنامه برنامه هسته ای ایران نیز همچنان در تحریم باقی می ماند.این قطعنامه حدود یک سوم از تحریم های مندرج در قطعامه های قبلی شورای امنیت علیه ایران حفظ کرده است.ایران قطعنامه های پیشین شورای امنیت را غیرقانونی می داند، با این حال، در این متن نه تنها از این قطعنامه ها یاد شده بلکه این قطعنامه ها رزرو نگه داشته شده و تحریم های آنها قابل بازگشت است.مکانیسم بازگشت تحریم ها در این قطعنامه نیز خودکار است و صرفا به اراده یکی از 5 عضو شورای امنیت بستگی دارد.طبق این قطعنامه، اگر یکی از 5 عضو مدعی شود ایران مفاد برجام را نقض کرده و بر این نظر خود اصرار بورزد، هیچ راهی برای جلوگیری از بازگشت تحریم ها وجود ندارد.کارشناسان می گویند صدور این قطعنامه یک خطر جدی برای امنیت ملی ایران خواهد بود و باب باج خواهی های جدید از ایران را باز می کند.موضوع زمانی بدتر می شود که توجه کنیم بر خلاف قطعنامه های پیشین، دولت این قطعنامه را کاملا پذیرفته است.

/ 0 نظر / 32 بازدید